تبلیغات
کلوپ بدمینتون - اهداف اختصاصی کمیته استعدادیابی فدراسیون
اهداف اختصاصی کمیته استعدادیابی فدراسیون - کمک به شناسایی استعداد و هدایت ورزشی با تمرکز بر مراحل غربالگری اولیه - کمک به رشد و توسعه ظرفیت حرکتی و مهارت های بنیادین مخاطبان زیر 8 سال - کمک به پرورش استعداد حرکتی و توسعه همه جانبه قابلیت های زیستی مخاطبان 8 تا 12 سال - کمک به پرورش استعدادهای شناسایی شده در سایر فدراسیون های ورزشی در سنین 13 تا 20 سال - کمک به باز جذب ورزشکاران بازنشسته در فعالیت ورزش همگانی با رویکرد تندرستی - کمک به توسعه دانش عمومی خانواده ها در مورد اهمیت و جایگاه استعدادیابی ورزشی و نقش حمایتی ایشان در پرورش استعدادها با برگزاری همایش های عمومی، تدوین بروشورهای آموزشی و آگاهی بخشی در برنامه های عمومی فدراسیون.

تاریخ : شنبه 4 دی 1395 | 07:57 ب.ظ | نویسنده : مهدی حسنی | نظرات

Google

تماس با ما